Seoska arhitektura

Tip kuća iz prošlih vremena, koje su se očuvale do danas, predstavljaju izraz narodnog graditeljstva, zanata koji se prenosio s kolena na koleno. U brdsko-planinskim selim opštine Lebane postoji veliki broj očuvanih takozvanih „čatmara“, starih i preko 100 godina, koje govore o kulturi življenja njihovih stanovnika. Graditelji su na specifičan način, bez eksera i klinova, spajali drvenu građu zasecanjem i prepletanjem pruća, gradeći skelet koji se, zatim, oblagao mešavinom blata i slame. Osnova ovih kuća su kameni zidovi koji i danas plene preciznošću slaganja kamena, kojoj su stari neimari bili veoma vični. „Mlađi“ tipovi kuća u kojima se i danas živi u ovim selima su „Kovanica“, građena od greda i letava, obložena blatom, takođe postavljena na zidanom kamenu, i takozvana kuća na „GE“ ili „Crnotravska kuća“, koja je spratna i sa većim brojem prostorija.
U Atlasu narodnog graditeljstva, Turistička organizacija opštine Lebane predstavila je najstarije kuće koje su očuvane na njenoj teritoriji.