O nama – tim

Web prezentacija “Doživi jug” inicijativa je Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, regionalne razvojne agencije koja je osnovana sa misijom da inicira, priprema i relizuje razvojne projekte na teritoriji južne Srbije. Jedna od pet razvojnih oblasti na kojima Centar za razvoj intenzivno radi je razvoj turizma.

Svesni činjenice da na jugu Srbije treba sačuvati ono što je najlepše, a to je netaknuta priroda, formirali smo tim sačinjen od predstavnika turističkih organizacija, pružaoca turističkih usluga, planinara, biciklističkih udruženja, nevladinih organizacija u ovoj oblasti ali pre svega entuzijasta koji su želeli da ovaj kraj predstave na turističkoj mapi naše zemlje.

Pre konkretnih projekata bilo je potrebno uraditi strateška dokumenta koja bi dala okvir za realizaciju konkretnih ideja. 2007. godine urađen je „Plan razvoja turizma za Jablanički i Pčinjski okrug“ (http://centarzarazvoj.org/vest.php?id=10&oblast=projekti) kome je sledio „Akcioni plan razvoja turizma Jablaničkog i Pčinjskog okruga“.

Cele inicijative ne bi bilo bez podrške Austrijske razvojne agencije ADA koja je odlučila da podrži realizaciju projekta „Razvoj mreže biciklističkih i pešačkih staza na Radan planini“ . Ovim projektom počeli smo konkretnu podršku razvoju turizma na jugu Srbije. Projekat je proširen na ceo region tako da se mreža pešačkih i biciklističkih staza proširila i na planine Kukavica, Besna Kobila i na Vlasinsko jezero, a rezultiralo je marketinškom podrškom celog projekta predstavljenog kroz ovaj sajt.

Želimo da svima poručimo – „Doživi jug“