Češljanje mlade – narodni običaj

Ovaj običaj vuče korene s početka prošlog veka i autentičan je za gradsko područje Leskovca. Češljanje se obavlja u četvrtak koji prethodi svadbi. Pored mladinih rođaka i drugarica na češljanje, jedan sat kasnije, dolaze svekrvini gosti sa slatkom pogačom i spremom za mladu. Devojka sedi na kantaru pokrivenim jastukom (da ne žulja mladu), što simbolizuje…


Leskovački govor

Pripada varijanti južnomoravskih govora prizrensko-timočkog dijalekta. U fonetskom smisli karaterišu ga udarni akcenat i poluglas (u lingvistici se obeležava sa ь) (lьkьčь́k, čь́čkalica, petь́l…). Ostali glasovi se uglavnom izgovaraju kao i u književnom jeziku, osim glasa č koji se izgovara meko (pojavu nazivaju cokanjem). U morfološkom smislu, glavna karakteristika je postojanje samo dva padeža: nominativa…


Autentična leskovačka jela

Sprža je leskovački pandan duvan čvarcima. Nakon topljenja i ceđenja masti, ostali čvarci, uz dodatak krtine i vode, nastavljaju da se kuvaju sve dok voda ne ispari. Sve vreme se iz suda vadi izdvojena mast. Kada se smesa ujedini, iz sadržaja se još jednom iscedi mast, masa se posoli i ostavlja da se hladi. Neko…


Vlasinska visoravan

O Vlasinskoj visoravni sačuvani zapisi potiču iz XVIII veka. U njima se ovaj kraj između planina Čemernik, Vardenik, Plana i Milevska planina pominje kao Vlasinsko blato i Vlasinska tresava. Bilo je to delo vode koja je vekovima posle velikih kiša i snegova, sa planina spirala pesak i mulj i u kanjonu dugom skoro 20 km…