Turistička organizacija Surdulice

Туристичка организација је основана одлуком Скупштине општине Сурдулица од 26. децембра 2001. године, као јавна служба општине Сурдулица чији је основни задатак израда програма развоја и унапређење туризма на подручју општине са посебним освртом на Власину и Власинско језеро.

Делатности ТО Сурдулица:

 1. Припрема и израда плана и програма развоја и унапређење туризма
 2. Промоција туристичких вредности општине
 3. Координација активности и сарадња између привредних и других субјеката који посредно и непосредно делују на унапређење и промоцију туризма
 4. Обезбеђивање и израда информативно-пропагандног материјала за промоцију туристичких вредности општине
 5. Прикупљање и објављивање информација о целокупној понуди на територији општине
 6. Организовање и учешће на туристичким, научним, спортским, културним и другим манифестацијама
 7. Организација туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде и др.)
 8. Промоција туристичких вредности општине на домаћим и међународним сајмовима туризма

Туристичке услуге које ТО пружа:

 1. Резервација хотелског смештаја
 2. Резервација соба у домаћем смештају
 3. Пружање информација туристима