Kulturno-istorijski spomenici leskovačkog kraja

Crkva Sv. Petke u Rudaru

Manastirski kompleks čine crkva Sv. Petke, skladan i lep konak i staro groblje a udaljen je od Leskovca četiri kilometara. Crkva je obnovljena 1799. godine. U osnovi je jednobrodna građevina zasvođena poluobličastim svodom sa polukružnom apsidom i pripratom na zapadu. Pretpostavlja se da je nastala na temeljima jednobrodne ranohrišćanske bazilike, od čega su prilikom obnove bili sačuvani centralni i oltarski deo. Stare ikone sa ikonostasa su zamenjene 1907/8. godine novim, koje je naslikao Đorđe Joko Zografski.

Rudarski konak

Rudarski konak je jedan od najlepših primeraka profane građevinske arhitekture balkanskog stila. Smatra se da je podignut pre više stotina godina. Zgrada ima prizemlje i sprat, a osnova zgrade je u obliku slova “T. Konaksadrži veliki doksat ispod koga se ulazi u prizemlje, veliki hol i drvene stepenice koje vode na sprat. Na spratu je još jedan veliki hol. Uz njega se nalazi doksat koji je za dva stepenika viši od nivoa sprata. Sačuvani su i veliki dimnjak i drveni kapci na spratu. Smatra se da je ovaj konak najlepši objekat te vrste u Srbiji