Kooperacija

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga je u cilju povezivanja i predstavljanja Juga Srbije, na radionicama pozvao sve lokalne turističke organizacije, koje su kroz zajednički rad došle do slogana „Doživi jug“ koji objedinjava sve potencijale, s jedne strane, a sa druge, predstavlja sve specifičnosti pojedinačnih destinacija. Uspostavljena je trajna saradnja kako izmedju lokalnih turističkiih organizacija juga Srbije, tako i svih lokalnih turističkih organizacija sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Ta saradnja se pre svega manifestovala kroz izradu zajedničke brošure, markiranja i obeležavanja pešačkih i biciklističkih staza, postavljanja edukativnih staza, kao i pokretanja zajedničkog web site. Na realizaciji ovih aktivnosti na terenu su se angažovale lokalne turističke organizacije, kao i organizacije civilnog društva, koje su turističke organizacije animirale i uključile u implementaciji projekta. Saradnja se dalje proširila i na lokalne samouprave, odnosno njihove organe koji su uzeli učešće u delu obezbeđivanja potrebnih saglasnosti i dokumentacije za postavljanje edukativnih staza. I na kraju, u lancu kooperacije se pojavljuju domaćinstva, kao jedni od korisnika turističke infrastrukture, čija se gazdinastva nalaze na trasiranim stazama i koji se smatraju potencijalnim pružaocima usluga u turizmu.