Vinski Bal – Vlasotince

Vinski bal u Vlasotincu se uz manje prekide održava još od 1960. godine. Na neki način, ova manifestacija je bila svedok postepenog smanjenja površina pod vinogradima u nekada čuvenom vlasotinačkom vinogorju.

 Još 1926. godine, osnovano je Udruženje vinogradara iz Vlasotinca i okolnih sela. Vremena su se menjala, te je nakon Drugog svetskog rata i ovaj rejon zadesila ekspanzija državnih vinarija i društvenih vinograda, dok su se površine pod privatnim vinogradima neprekidno smanjivale. Krajem XX veka, veliki sistem kao što je Podrumi Vinarska je posrnuo i još uvek čeka da se kroz privatizaciju reši njegova sudbina i da ponovo iz njega poteče vino. A do tada, Vinski bal u Vlasotincu predstavlja sponu sa prošlim vremenima kada je čitav kraj živeo od vinograda. I nadu da će u budućnosti ponovo zablistati na vinskoj sceni vina iz vlasotinačkog rejona.