Karneval Leskovac

Leskovački kraj je od iskona raskršče puteva, centar panađura, druženja, nezaboravnih provoda i svetkovina u slavu proleća, novog rađanja, bujanja prirode i ljudske radosti. Sve je to praćeno ritualima, pesmom i igrom.

Nigde se, kao u ovom kraju, nije zadržalo toliko običaja vezanih u slavu buđenja života. Koledari su odgonili nečasne sile i nevolje; Dodole, lazarice i kraljice su u dosluhu sa svevišnjim, dozivale dobrobit i blagostanje. To se pretočilo u tradiciju, a ta boja iskonskog se prelila u tradiciju karnevala. Tridesetih godina prošlog veka Leskovac je imao svoj Karneval.

Godine 2006, karneval se obnavlja kao prateća manifestacija “Roštiljijade;

2009, postaje posebna institucija.

Danas je Karneval LESKOVAC jedan od najprestižnijih u zemlji.

Karneval Leskovac je manifestacija koja traje sedam dana i ima u sebi festivale vatre i vode, reviju uličnih zabavljača, reviju žonglera na točkovima, dečji karneval, karneval trećeg doba, karneval životinja, eko karneval, karneval body i face paintihga, veliki maskenbal festival vatre…

Glavna karnevalska povorka sa preko hiljadu učesnika, veliki vatromet i karnevalski bal zaslužuje pažnju preko 50.000 posmatrača, duž promenade. Karneval se održava u prvoj polovini meseca jula.