Caričin grad

Ostaci vizantijskog grada iz VI veka n.e. koji je u narodu poznat kao Caričin Grad, nalaze se na 8 km od Lebana, u podnožju Radan planine. Ono po čemu je ovaj lokalitet specifičan i razlikuje se od drugih nalazišta iz tog doba, je vidljivost sve tri celine karakteristične za građevine Vizantije; Donj grad, Gornji grad…


Češljanje mlade – narodni običaj

Ovaj običaj vuče korene s početka prošlog veka i autentičan je za gradsko područje Leskovca. Češljanje se obavlja u četvrtak koji prethodi svadbi. Pored mladinih rođaka i drugarica na češljanje, jedan sat kasnije, dolaze svekrvini gosti sa slatkom pogačom i spremom za mladu. Devojka sedi na kantaru pokrivenim jastukom (da ne žulja mladu), što simbolizuje…


Leskovački govor

Pripada varijanti južnomoravskih govora prizrensko-timočkog dijalekta. U fonetskom smisli karaterišu ga udarni akcenat i poluglas (u lingvistici se obeležava sa ь) (lьkьčь́k, čь́čkalica, petь́l…). Ostali glasovi se uglavnom izgovaraju kao i u književnom jeziku, osim glasa č koji se izgovara meko (pojavu nazivaju cokanjem). U morfološkom smislu, glavna karakteristika je postojanje samo dva padeža: nominativa…